Avaleht / Organisatsioonist / ESFist toetatavad tegevused / Õpetaja ja koolijuhi täienduskoolitus / Haridusvaldkonna võrgustikele

Haridusvaldkonna võrgustikele

Koostöö selle kõige erinevamates vormides on haridussüsteemi edu võti. /Elukestva õppe strateegia/

Tegevusega "Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine" toetatakse haridusvaldkonna võrgustike tegevusvõimekuse ja jätkusuutlikuse suurenemist ja võrgustike rollide ning ülesannete välja kujunemist õpetaja ja haridusasutuste juhtide professionaalse arengu toetamisel. Seeläbi aidatakse kaasa ka õppekava rakendamisele, uueneva õpikäsituse õppeprotsessi juurutamisele ning professionaalse kapitali arendamisele. 


Käimasolevad tegevused


NB! Tegevuse "Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine" raames jagatakse ka projektitoetusi haridusasutustele, haridusasutuste pidajatele ja maavalitsustele. Info taotlusvoorude kohta leiate aadressilt haridusinfo.innove.ee/projektitoetused


Planeeritavad tegevused

  • Professionaalsete õpikogukondade eestvedajate arenguprogramm
  • Võrgustike jätkusuutlikkuse mudeli loomine
  • Elektroonilise kanali kasutamise võimaluse loomine süsteemseks infovahetuseks
  • Tunnustusüritus