Avaleht / Üldharidus / Tasemetööd

Tasemetööd

Siit lehelt leiate infot tasemetööde toimumise, õppeainete, aja ja vormide kohta, samuti varasemate aastate tasemetööde materjalid, analüüsid ja statistika.


2017. aasta kevadel toimuvad 3. klassi tasemetööd paberil ja kõik 6. klassi tasemetööd on elektroonilised.

Koolid, kelle õpilased kuuluvad riiklikku valimisse, saavad 3. klassi tasemetööde paketi maavalitsusest. Teised koolid saavad tasemetöö faili alla laadida EISist tasemetöö päeva hommikul alates kell 9.00.

Pärast tasemetöö toimumist saadavad koolid valimisse kuulunud õpilaste kontrollitud tasemetööd viie tööpäeva jooksul SAle Innove tagasi.

Ümbrikule palume kirjutada:

Tasemetööd
SA Innove
Lõõtsa 4
11415 Tallinn

Elektrooniliste tasemetööde sooritamine toimub Eksamite infosüsteemis (EIS). EISis nimetame kõiki eksameid, teste ja tasemetöid testideks.

Täpsemat infot 6. klassi tasemetööde kohta leiab e-testide alajaotusest.

Vene õppekeelega koolide keelekümblusklassidel on võimalus osaleda katselisel 6. klassi eesti keele e-tasemetööl.

Tasemetöö sihtrühm on varase keelekümbluse õpilased.

Tasemetöö läbiviimise eesmärk on anda nii õpilasele, tema vanemale, õpetajale, kooli kogukonnale kui ka riigile ausat, objektiivset ja võrreldavat tagasisidet õpilase ja õpetaja koostöös saavutatud pädevuste kohta.

Tasemetöö tulemused on õpetajale abi- ja töövahendiks, kuidas edaspidi koos õpilastega õppimist veelgi paremini korraldada.