Avaleht / Üldharidus / Põhikooli lõpueksamid / Lõpueksamite valik muu õppekeelega koolis

Lõpueksamite valik muu õppekeelega koolis

Kõikidel eesti keelest erineva õppekeelega koolide õpilastel on eesti keele kui teise keele lõpueksam ühitatud eesti keele B1-taseme eksamiga. See tähendab, et selle eksami puhul hinnatakse kõikide õpilaste töid SA Innoves ning eksami suulisel osal on kaks hindajat: üks oma kooli õpetaja, teine väljastpoolt.

Kui õpilane saab eesti keele eksami eest vähemalt 60 punkti, siis väljastab SA Innove eesti keele B1-taseme tunnistuse. Tunnistus on elektrooniline ning selle saab alla laadida internetist riigiportaalist (www.eesti.ee). See Eesti keele B1-tase on vajalik Eesti kodakondsuse taotlemisel ning töötamiseks paljudel ametikohtadel. Kooli lõpetamiseks piisab, kui eksami eest on saadud 50 punkti.

Samuti on võimalik ühiskonnaõpetuse lõpueksami valinud põhikoolilõpetajal ühiskonnaõpetuse eksami lisana sooritada Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksam. Selleks peab õpilane esitama vastava taotluse koolile 1. veebruariks.

Seaduse tundmise eksamit nõutakse neilt, kes soovivad taotleda Eesti kodakondsust. Peale ühiskonnaõpetuse eksami ülesannete lahendamist vastab õpilane 16-le eestikeelsele valikvastustega lisaküsimusele. Neid küsimusi ei arvestata põhikooli lõpueksami tulemuste hindamisel ning nende lahendamiseks antakse eksaminandile lisaaega 30 minutit. Õpilane, kes vastab õigesti vähemalt 12 lisaküsimusele, loetakse Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami sooritanuks ning talle väljastatakse vastav elektrooniline tunnistus, mis on samuti kättesaadav riigiportaalist.