Avaleht / Üldharidus / Põhikooli lõpueksamid / Lõpueksamite statistika

Lõpueksamite statistika

Selgitused ja näpunäited tabelite uurimiseks

Tähised:
N - eksaminandide arv,
Keskmine - tulemuste aritmeetiline keskmine (punktide kogusumma jagatud sooritajate koguarvule),
Mediaan - statistiline keskmine, mis jaotab eksaminandid kaheks võrdseks rühmaks, pooltel eksaminandidest on tulemus alla mediaani, pooltel üle. Mediaan on aritmeetilise keskmisega võrreldes vähem mõjutatud üksikutest eriti tugevatest või nõrkadest tulemustest.
Min - vähim saadud tulemus.
Max - suurim saadud tulemus.
Keskm % - keskmine sooritusprotsent ehk saadud tulemuse % maksimaalsest võimalikust.
St. hälve - standardhälve.
Edukuse % - eksaminandide osakaal, kes lahendasid õigesti vähemalt 45% eksamitööst.
Kvaliteedi % - eksaminandide osakaal, kes lahendasid õigesti vähemalt 70% eksamitööst.