Avaleht / Üldharidus / Põhikooli lõpueksamid

Põhikooli lõpueksamid

Põhikooli lõpetamiseks tuleb 9. klassi õpilasel sooritada ühtlustatud küsimuste ja ülesannetega eksamid. Nende eksamite ülesanded ja küsimused koostatakse Sihtasutuses Innove, kuid eksamitöid hindavad koolide lõpueksamikomisjonid (v.a eesti keel teise keelena).

Koolid, kes kuuluvad inglise, saksa, vene või prantsuse keele lõpueksami üleriigilisse valimisse, edastavad SA-le Innove lisaks töödele ka suulise osa hindamisprotokollidele ja suulise osa salvestised. 

Palume koolidel, kes kuuluvad valimisse kontrollitud lõpueksamitööd saata SA-le Innove hiljemalt 21. juunil 2017. a (hiliseim postitamise kuupäev).

Põhikooli lõpueksamitööde saadetisele kirjutada adressaadiks:

Põhikooli lõpueksam
SA Innove
Lõõtsa 4
11415 Tallinn

Kontaktisik: Polina Popova, telefon 7350 561

Suulise osa salvestised tuleb üles laadida SA Innove FTP-serverisse hiljemalt 21. juunil 2017. a.

Failide üleslaadimise juhendid leiate siit: