Avaleht / Üldharidus / Muu kodukeelega laps / Vajad nõu või teavet?

Vajad nõu või teavet?

Vajad nõu hiljuti Eestisse elama asunud lapse või roma päritolu lapse õppetöö ladusaks korraldamiseks?

Õppenõustamist toetab käesolev veebileht „Muu kodukeelega laps", mis koondab informatsiooni Eesti koolides ja lasteaedades õppivate muukeelsete laste hariduse korralduse võimaluste ja kogemuste kohta.

Haridus- ja Teadusministeeriumist saab informatsiooni üldise hariduskorralduse kohta Eestis. Vaata lähemalt siit. 

Rajaleidja keskused pakuvad õppenõustamisteenust pedagoogidele, et toetada toimetulekut lapse ea ja võimetekohase arendus- ning õppetegevuse tagamisel. Lähima keskuse kontaktandmed leiad: www.rajaleidja.ee

SA Innove keelekümbluskeskus pakub pedagoogidele:

  • koolitusi
  • nõustamist
  • metoodilist ja õppevara-alast konsultatsiooni

Keelekümbluskeskuse kontaktandmed leiad: kke.innove.ee

Lapsevanematele teabe jagamiseks ja kohanemisprotsessi toetamiseks on abiks Integratsiooniinfo nõustamiskeskused Tallinnas (Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed, Lõõtsa 2a) ja Narvas (Kerese Keskus, Kerese 3).

Nõustamiskeskused aitavad tekkinud probleeme liigitada ja vastava infoallika või institutsiooni poole suunata eesti, vene ja inglise keeles. Nõu saab küsida ka tasuta telefonil 800 9999 või saates e-kirja aadressil: info@integratsiooniinfo.ee

Alla 5 aasta Eestis elanud välismaalaste kohanemist toetab Siseministeeriumi kohanemisprogramm. Lastel on võimalik osaleda kohanemisprogrammi laste ja noorte moodulis. Vaata lähemalt uussisserändajatele suunatud ja koolituste infot: www.settleinestonia.ee 

Vt ka infovoldikut, mille saad alla laadida infovoldik.pdf (2.0 MiB)siit (pdf, 2.0 MiB).