Avaleht / Üldharidus / Muu kodukeelega laps / Õppimisest meil ja mujal / Lasteaed

Lasteaed

INFOVOLDIKUD lasteaiale

Artiklid ja juhendid

Õppevara lasteaiale

Vene töökeelega lasteaedade eesti keele õppeks kasutatavast materjalist – töölehtedest ja õpetaja käsiraamatust – leiavad õpetajad abi ka välispäritolu lastega töötades.

Rutiintegevuse piltkaardid enimkasutatavate väljendite õpetamiseks

Õppemetoodilist abi pakuvad metoodikakeskused

Koolieelsed lasteasutused, kus õpetatakse muu kodukeelega lapsi, võivad pöörduda metoodilise abi (koolitusvõimalused, viited värskematele materjalidele, eesti keele kui teise keele õpetamine) saamiseks 6 piirkondlikku eesti keele kui teise keele metoodikakeskusesse.

  1. Tallinna Suur-Pae Lasteaed 
  2. Tallinna Vindi Lasteaed
  3. Tallinna Rukkilille Lasteaed
  4. Tartu Lasteaed Kelluke
  5. Kohtla-Järve Lasteaed Kirju-Mirju
  6. Narva Lasteaed Päikene

Metoodikakeskused:

 • pakuvad lasteasutuste õpetajatele koostöövõimalusi piirkonnas aktuaalsetel teemadel (üritused, koosolekud, näitused jms);
 • teavitavad koolieelseid lasteasutusi nõustamise ja koolituste võimalustest;
 • korraldavad praktilisi töötube, kus tutvustatakse uut metoodikat/materjale, töökogemusi, viiakse läbi näidistegevusi, valmistatakse õppevahendeid ja materjale;
 • korraldavad õppekäike teistesse lasteasutustesse jm;
 • korraldavad nõustamistegevust ja selgitavad välja nõustamisvajadust toetamaks õpetajate professionaalset arengut (koostöös keelekümblusprogrammi nõustajate võrgustikuga);
 • komplekteerivad ja laenutavad metoodilist kirjandust ja õppematerjale;
 • teevad metoodikakeskustes kättesaadavaks töötubade/seminaride käigus loodud õppe- ja metoodilise materjali.