Avaleht / Üldharidus / Muu kodukeelega laps / Õppimisest meil ja mujal / Kool

Kool

Euroopa Liidu rändekava järgi plaanib Eesti 2016-17 vastu võtta ca 550 sõjapõgenikku ja rahvusvahelise kaitse taotlejat. Põgeniku perest pärit laps asub õppima elukohajärgsesse kooli või lasteaeda. Kõikidele Eestisse elama asuvatele lastele tuleb pakkuda kvaliteetset haridust. Edasi loe põgenike laste hariduse korralduse kohta Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt.

JUHENDMATERJALID KOOLIDELE

1. PARIMATE PRAKTIKATE KOGUMIK õpetajale ja koolijuhile: Õppekeelest erineva emakeelega õpilane koolis“

Tuginedes Eesti koolide praktikale, käsitleb kogumik õppekeelest erineva emakeelega õpilase hariduse korraldamist: milles vajab õpilane tuge; millele tuleb tähelepanu pöörata, kui välisriigist saabunud õpilane kooli tuleb; tema teadmiste, oskuste, keelelise arengu hindamise võimalused ja viisid; tema keeleoskuse arendamine ainetunnis; kust saab õpetaja tuge.

2. JUHEND ÕPPE KORRALDAMISEKS õpilase saabumisel:  Samm-sammult: õppekeelest erineva emakeelega õpilase õppekorraldus

Eesti kogemusele rajatud praktiliste sammude ja tegevuste kirjeldus uussisserändaja kooli saabumisel. 

Juhendi lisad:

Esmase tutvumisvestluse NÄIDIS

Individuaalse õppekava NÄIDIS 1. aasta

Individuaalse õppekava NÄIDIS 2. aasta

Kontroll-lehe NÄIDIS (muukeelse õpilase keeleoskuse hindamine)

3. JUHEND LAPSEVANEMATELE

Tere tulemast Eesti kooli! on lapsevanema juhendmaterjal, mis on mõeldud peredele, kes on hiljuti mõnest muust riigist Eestisse tulnud ja kelle lapsed hakkavad õppima Eesti koolis. Materjal annab lihtsas selges sõnastuses lühiülevaate Eesti haridussüsteemist, tutvustab Eesti koolielu ning jagab soovitusi, kuidas aidata last uues keskkonnas kohaneda. On suureks abiks ka õpetajatele lapsevanememale vajaliku info andmisel.

Eesti koolielu tutvustav