Avaleht / Üldharidus / Muu kodukeelega laps / Õpetajale / Metoodilisi soovitusi

Metoodilisi soovitusi

PARIMATE PRAKTIKATE KOGUMIK õpetajale ja koolijuhile Õppekeelest erineva emakeelega õpilane koolis“

Tuginedes Eesti koolide praktikale, käsitleb kogumik õppekeelest erineva emakeelega õpilase hariduse korraldamist: milles vajab õpilane tuge; millele tuleb tähelepanu pöörata, kui välisriigist saabunud õpilane kooli tuleb; tema teadmiste, oskuste, keelelise arengu hindamise võimalused ja viisid; tema keeleoskuse arendamine ainetunnis; kust saab õpetaja tuge.

Soovitusi õppetöö korraldamiseks koolis

LISAD:

- Täiendavate hariduskulude katmine 2017

Esmase tutvumisvestluse NÄIDIS

Individuaalse õppekava NÄIDIS 1. aasta

Individuaalse õppekava NÄIDIS 2. aasta

- Kontroll-lehe NÄIDIS (muukeelse õpilase keeleoskuse hindamine)

Soovitusi keeleõppe korraldamiseks

Õpime teiste kogemustest

Lasteaiaõpetajale

Kooliõpetajale

Metoodilisi võtteid

Muu kodukeelega lapse õpetamist toetav

Kuidas aidata keeleõppijat iseseisval õppimisel