Avaleht / Üldharidus / Muu kodukeelega laps / Kes on kes? / Varjupaiga taotlejad

Varjupaiga taotlejad ja rahvusvahelise kaitse saajad

Eesti haridusasutuste ja pedagoogide kogemus rahvusvahelise kaitse saajatega (varjupaigataotlejad, pagulased ja ajutise kaitse alusel elamisloa taotlejad) on seni olnud napp. Võrreldes paljude teiste Euroopa riikidega on lähiminevikus Eestist varjupaika taotlenuid väga vähe, nende seas vaid paarkümmend koolikohustuslikku last. Erineva emakeele ja kultuuritaustaga laste õpetamisel on Eestis aga üsna pikaajaline kogemus, mis on väärtuslik ja kasulik ka rahvusvahelist kaitset saavate laste ja noorukite puhul.
  • Haridus- ja teadusministeeriumi koduleht Põgenike perede laste haridus pakub ajakohastatud teavet rahvusvahelise kaitse saanud laste haridustee korralduse kohta.
  • Vabariigi Valitsuse koduleht Pagulasküsimus  annab jooksvalt täienevat informatsiooni rahvusvahelise kaitse taotlejate olukorra kohta Eestis, sh tegevuskavad, põhifaktid, tugitegevused jms.
  • KÄSIKÄES: pagulaste ja varjupaigataotlejate laste integreerimine Eesti haridussüsteemi (artiklikogumik, 2008)

  • InfomaterjalVarjupaiga taotlemine Eestis“ (2011) tutvustab varjupaigataotluste menetlemist Eestis ning taotleja õigusi ja kohustusi Eestis viibimise ajal (sh erinevate asutuste ja organisatsioonide kontaktid).

Pagulasteema kuni aastani 2010