Avaleht / Üldharidus / Muu kodukeelega laps

Muu kodukeelega laps

See alajaotus on mõeldud pedagoogidele ja haridustöötajatele. Koondame siia informatsiooni Eesti koolides ja lasteaedades õppivate muukeelsete laste hariduse korralduse võimaluste ja kogemuste kohta. „Muu kodukeelega laps" on veebilehe „Tere-tere" mantlipärija.

tereuus.jpg

Aastatel 2010-2014 aitas „Tere-tere" koole ja lasteaedu, kuhu saabus väljastpoolt Eestit tulnud lapsi. Nüüd jätkab „Tere-tere" uue nimega, uues kuues ja Innove katuse all õpetajate teavitamist. Lisaks lehele „Tere-tere" kogunenud artiklitele toome siia pidevalt täienevat informatsiooni, mis aitab nii õpetajaid kui ka lapsi uue olukorraga toime tulla. 

Õppimisest meil ja mujal

Kes on kes?

Õpetajale

Varia

Kontakt (küsimused, tagasiside, ettepanekud)muukodukeel@innove.ee 

Kodulehte aitas päevakajastada projekt „Uusimmigrant-lastele ja roma lastele suunatud õppenõustamise kvaliteedi parandamine", mida rahastati Euroopa Majanduspiirkonna (EMP, www.eeagrants.org) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored" avatud taotlusvoorust „Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis". Programmi viisid ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium, rakendusüksusena Eesti Noorsootöö Keskus ning partnerina Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit. Lisainfo programmi kodulehelt ja Facebook'ist.

EMP ja Norra toetuste kaudu aitavad Island, Liechtenstein ja Norra vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke erinevusi ning tugevdada kahepoolseid suhteid Euroopa abisaajariikidega. Need kolm riiki teevad EMP lepingu kaudu tihedat koostööd Euroopa Liiduga. EMP ja Norra toetusi anti aastatel 2009-2014 summas 1,79 miljardit eurot. Sellest umbes 97% andis Norra. Toetati vabaühendusi, teadus- ja akadeemilisi asutusi ning avalikku ja erasektorit 12 uues ELi liikmesriigis, Kreekas, Portugalis ja Hispaanias. Tehti tihedat koostööd doonorriikide organisatsioonidega ja projekte võis ellu viia kuni aastani 2016. Toetatavad võtmevaldkonnad olid keskkonnakaitse ja kliimamuutused, teadusuuringud ja stipendiumid, kodanikuühiskond, tervishoid ja lapsed, sooline võrdõiguslikkus, justiitsküsimused ja kultuuripärand.

logod-min.jpg