Avaleht / Üldharidus / Keelekümblus / Metoodikakeskused

Metoodikakeskused

Koolieelsete lasteasutuste eesti keelt või eesti keeles õpetavate õpetajate koolitamine-nõustamine toimub kuues piirkondlikus metoodikakeskuses.

Metoodikakeskuse ülesanded:

  • Lasteasutuste õpetajatele koostöövõimaluste pakkumine piirkonnas aktuaalsetel teemadel (üritused, koosolekud, näitused jms);
  • Koolieelsete lasteasutuste teavitamine nõustamise ja koolituste võimalustest;
  • Praktiliste töötubade korraldamine, kus tutvustatakse uut metoodikat/materjale, töökogemusi, viiakse läbi näidistegevusi, valmistatakse õppevahendeid ja materjale;
  • Teistesse lasteasutustesse jm õppekäikude korraldamine;
  • Nõustamisvajaduste väljaselgitamine ja nõustamistegevuste korraldamine, toetamaks õpetajate professionaalset arengut (koostöös keelekümblusprogrammi nõustajate võrgustikuga);
  • Metoodilise kirjanduse ja õppematerjalide kogumine ning laenutamine;
  • Töötubade/seminaride käigus loodava õppe- ja metoodilise materjali kättesaadavaks tegemine metoodikakeskuses.

Metoodikakeskuse tegevust tutvustab ülevaade haridussüsteemi välishindamisest 2016/2017 "Koolieelsete lasteasutuste eesti keele kui teise keele metoodikakeskuste tegevustest"


Metoodikakeskuse tegevusest informeeritakse metoodikakeskusena toimiva lasteasutuse kodulehel: