Avaleht / Riigieksamid / Riigieksamitulemuste vaidlustamine

Riigieksamitulemuste vaidlustamine

Riigieksami tulemuse peale võib esitada vaide Haridus- ja Teadusministeeriumile. Vaie tuleb esitada viie tööpäeva jooksul riigieksamitunnistuse kättesaadavaks tegemise päevast arvates.

Apellatsioonikomisjon teeb vaidlustatud tulemusega eksamitöö kohta kümne päeva jooksul vaide esitamisest arvates ühe järgmistest otsustest:
 1) jätta eksami tulemus muutmata;
 2) tõsta eksami tulemust;
 3) langetada eksami tulemust.

Täpsemat infot vaide esitamise kohta saate HTM-i kodulehelt