Avaleht / Riigieksamid / Riigieksamitunnistus

Elektrooniline riigieksamitunnistus

Riigiportaali www.eesti.ee vahendusel on kättesaadavad elektroonilised riigieksamitunnistused.

Jooksva aasta riigieksamitunnistused avaldatakse hiljemalt 20. juunil.

Tunnistuse kehtivuse kontrolliks (tunnistuse unikaalse numbri vaatamiseks) ning allalaadimiseks on vaja:
- ID-kaarti või internetipanga kasutajaandmeid (http://www.id.ee/);
- digidoc tarkvara (https://installer.id.ee)
- PDF dokumendi lugemisprogrammi (http://get.adobe.com/reader/).

Elektrooniliselt välja antud riigieksamitunnistusel on samasugune õiguslik jõud nagu varasematel aastatel väljastatud paberkandjal tunnistusel. Elektrooniline tunnistus on varustatud digitempliga, mis tagab dokumendi autentsuse. Riigiportaalist saavad tunnistuse õigsust kontrollida ka koolid ja tööandjad. Tunnistuse kehtivust kontrollitakse tunnistusel oleva unikaalse numbri abil.

Tunnistuse saab vajadusel ka välja trükkida. Välismaale õppima või töölemineku puhul on võimalus elektroonilise riigieksamitunnistuse väljatrükk apostilliga kinnitada. Seda teevad kõik Eesti Vabariigi notarid.

Kui paberkandjal riigieksamitunnistus on hävinud või kadunud, siis väljastab SA Innove e-riigieksamitunnistuse. Selleks tuleb esitada SA Innovele (Lõõtsa tn 4, 11415 Tallinn) vastavasisuline taotlus, näidates ära:

  • taotluse esitamise põhjuse;
  • taotleja isikuandmed;
  • riigieksami(te) sooritamise aasta ja õppeaine(d), milles riigieksam(id) sooritati.

E-riigieksamitunnistus on kasutajale mugav ning teeb asjaajamise lihtsamaks nii koolidele kui õppuritele. Kõrgkoolidesse sisseastumisdokumentide esitamine käib valdavalt läbi SAIS-i (Sisseastumise Infosüsteemi). SAIS lisab ise juurde kõik vajalikud andmed EHIS-est (Eesti Hariduse Infosüsteemist), nii et tegelikult ei ole vaja ka e-riigieksamitunnistust eraldi lisada.

NB! Innove klienditeenindusest (Tallinn, Lõõtsa 4) on võimalik saada vajadusel e-riigieksamitunnistuse kinnitatud väljatrükk. Väljatrükk on tasuline: A4 lk - 1 euro. Tasuda saab kohapeal ainult sularahas.