Avaleht / Riigieksamid / Tutvumine riigieksamitööga

Tutvumine riigieksamitööga

Eksamitöödega tutvumine apellatsiooniperioodi välisel ajal

Riigieksamitööga saavad tutvuda selle kirjutanud eksaminand ning teised isikud ja asutused (sh vastava õppeaine õpetaja) põhjendatud taotluse alusel kolme aasta jooksul pärast eksami toimumist. 

Valimisse kuuluvate riigieksamitöödega ning kirjanditega saab tutvuda alaliselt.

Riigieksamitöödega saab tutvuda vaid SA Innoves (Lõõtsa 4, Tallinn). Töid välja ei anta.

Töödega tutvumiseks apellatsiooniperioodi välisel ajal on 2 võimalust:

Soovi korral on võimalik taotleda eesti keele riigieksamitööst elektroonilist koopiat, mis saadetakse taotlejale krüpteeritult e-posti teel. Selleks tuleb teha vastav märge riigieksamitööga tutvumise avaldusel.

Aastast 2017 ei ole riigieksamitöödele märgitud hindajate märkmeid ning töö punktidega on osade kaupa võimalik tutvuda Eksamite Infosüsteemist https://eis.ekk.edu.ee/


Tutvuma tulles tuleb kaasa võtta:

  • töö kirjutanud eksaminandil – isikut tõendav dokument;
  • volitatud isikul - isikut tõendav dokument ja lihtkirjalik volikiri ning koopia volitanud isiku isikut tõendavast dokumendist.