Avaleht / Riigieksamid / Välisriigis haridust omandavatele õpilastele riigieksamitest

Välisriigis haridust omandavatele õpilastele riigieksamitest

Eesti keele riigieksami läbiviimine välisriigis Eesti keskharidusele vastavat haridust omandavatele isikutele

Nendel isikutel, kes omandavad välisriigis Eesti keskhariduse tasemele vastavat haridust, on võimalik eesti keele riigieksam sooritada välisriigis või Eestis eksamigraafiku välisel ajal. Selleks tuleb esitada taotlus SA Innovele 20. jaanuariks. Eksam võib toimuda riigis, kus õpilane õpib või Eestis õpilase ja SA Innove poolt kokkulepitud kohas. SA Innove teavitab taotluse esitajat eksami toimumise ajast, kohast ja eksamikorraldusest hiljemalt eksami toimumise aasta 10. aprilliks.

Teiste riigieksamite läbiviimine välisriigis õppivatele isikutele

Õpilastele, kes omandavad välisriigis Eesti keskhariduse tasemele vastavat haridust seoses diplomaadist või haldusteenistujast vanemate töötamisega välisriigis või kes samaaegselt Eesti gümnaasiumis õppimisega omandavad haridust välisriigis ning ei saa sellest tulenevalt osaleda riigieksamitel haridus- ja teaduministri määrusega kehtestatud aegadel, võimaldatakse riigieksamite sooritamist teistel aegadel või teistes kohtades. Selleks tuleb esitada taotlus SA Innovele 20. jaanuariks. Eksamid võivad toimuda riigis, kus õpilane õpib või Eestis õpilase ja SA Innove poolt kokkulepitud ajal. SA Innove teavitab taotluse esitajat eksami toimumise ajast, kohast ja eksamikorraldusest hiljemalt eksami toimumise aasta 10. aprilliks.