Avaleht / Riigieksamid / Lisaeksamid

Lisaeksamid

Riigieksamile registreerunud, kuid mõjuval põhjusel ilmumata jäänud eksaminand või eksaminand, kes ei ole eksami sooritamise ajal muutunud terviseseisundi tõttu võimeline eksamit lõpuni sooritama, võib kolme tööpäeva jooksul riigieksami toimumisest esitada SA Innovele lisaeksamil osalemise taotluse, millele lisatakse tõendid mõjuvate põhjuste kohta.

Kui juba enne eksami toimumist on teada, et eksaminandil ei ole võimalik osaleda korralisel eksamil (nt usulistel põhjustel, osalemise tõttu rahvusvahelistel võistlustel, olümpiaadidel), on soovitav lisaeksami taotlus esitada võimalikult varakult enne eksamit. Sellisel juhul võib lisaeksami taotluse esitada ka juba eksamitele registreerumisel.

Õpilane, kes ei sooritanud riigieksamit haiguse või muu mõjuva põhjuse tõttu, saab riigieksami sooritada lisaeksami ajal. Lisaeksamilt puudunud õpilane saab riigieksami sooritada järgmisel õppeaastal.

Õpilane, kes saavutas  eksamil alla ühe protsendi maksimaalsest tulemusest, saab riigieksami sooritada järgmisel õppeaastal.

Taotluse esitamine

  • Lisaeksamile registreerimise taotluse saab täita Innoves kohapeal või saata postiga SA Innove aadressil: Lõõtsa 4, 11415 Tallinn.
  • SA Innoves saab avaldusi esitada tööpäeviti kl 8.30 -17.00.
  • Taotluse võib saata ka digitaalselt allkirjastatult aadressile innove@innove.ee.