Avaleht / Riigieksamid / Eksamitulemustest teavitamine

Eksamitulemustest teavitamine

Riigieksamite esmased tulemused avalikustatakse ainete kaupa eksamite infosüsteemis EIS https://eis.ekk.edu.ee ja riigiportaalis www.eesti.ee.

Jooksvalt teavitatakse eksamitulemuste lisamisest ka Facebookis.

Elektroonilised riigieksamitunnistused väljastatakse hiljemalt 20. juunil 2017.

Riigiportaali päringukeskkonda saab siseneda kasutades ID-kaarti või internetipanga kaudu autentimist. Riigiportaalis on eksaminandil võimalik näha oma varasemate aastate riigieksamite tulemusi; jooksva eksamiperioodi tulemused ilmuvad sinna alates juuni algusest. Eksamite tulemused sisestatakse andmebaasi ja muudetakse kättesaadavaks järk-järgult vastavalt sellele, kuidas tööd hinnatud saavad.

Riigieksamitulemuste kiirteavitus

Nii kooliõpilased kui ka varemlõpetanud, kes kasutavad riigiportaalis SA Innove teenuseid, saavad tellida kiirteavituse e-postile, kui riigieksamite infosüsteemis muutuvad temaga seotud andmed (muutub registreerimisavalduse staatus, väljastatakse eksamikoha teade, pannakse välja riigieksamitulemus või väljastatakse riigieksamitunnistus).

Eksamitulemuste teavitust saab tellida riigiportaalis eesti.ee menüüs Minu asjad. Teavituste tellimiseks tuleb suunata @eesti.ee aadress oma igapäevaselt kasutatavale e-postile. Lisaks aktiveerida Teavituste tellimise alt Riigieksami tulemuse teavitus. 

Riigieksami tulemus saadetakse teenuse tellijale siis, kui eksamitulemus on süsteemi kantud. Kirjaga edastatakse aine nimetus ja kogutud punktisumma, iga eksami kohta edastatakse üks e-kiri.

Rohkem infot teavituse tellimisest riigiportaalis.