Avaleht / Organisatsioonist / ESFist toetatavad tegevused / Õpetaja ja koolijuhi täienduskoolitus / Haridusasutuse juhi kompetentsimudel

Haridusasutuse juhi kompetentsimudel

 
Kompetentsimudeli eesmärk on kirjeldada 2025. aasta perspektiivis haridusasutuse juhti kui kooliuuendajat, kes mõistab ühiskonna arenguid ja tulevikuootusi haridusasutusele ning toetab igat õpilast tema võimete maksimaalsel arendamisel.

Kompetentsimudelit kasutatakse haridusasutuse juhi enesearendamisel, värbamisel ja valikul, koolitamisel, individuaalsel nõustamisel, tulemushindamisel ning tunnustamisel.
 

Kompetentsikonverentsid

Komp konv 2 suur web.jpg
Kompetentsimudeli rakendamise kogemuste jagamiseks ning parimate praktikate levitamiseks toimusid kompetentsikonverentsid. Vaata toimunud konverentside materjale:

   

Lisainfo: Kadi Hajetski | kadi.hajetski@innove.ee | Tel: 735 0546