Avaleht / Organisatsioonist / ESFist toetatavad tegevused / Õpetaja ja koolijuhi täienduskoolitus / Haridusasutuse juhi kompetentsimudel

Haridusasutuse juhi kompetentsimudel

 
Kompetentsimudeli eesmärk on kirjeldada 2025. aasta perspektiivis haridusasutuse juhti kui kooliuuendajat, kes mõistab ühiskonna arenguid ja tulevikuootusi haridusasutusele ning toetab igat õpilast tema võimete maksimaalsel arendamisel.

Kompetentsimudelit kasutatakse haridusasutuse juhi enesearendamisel, värbamisel ja valikul, koolitamisel, individuaalsel nõustamisel, tulemushindamisel ning tunnustamisel.

360° tagasiside hindamise meetod haridusasutuse juhi enesearenguks


360° tagasiside meetod juhtide kompetentsimudeli põhjal võimaldab kasutada informatsiooni individuaalse arenguplaani koostamisel ja võrrelda juhi enda hinnangut teiste poolt antud hinnangutega olulistes kompetentsides.
Selleks, et tagasiside meetodi läbiviimine juhi kompetentsimudeli põhjal oleks tulemuslik, ootame haridusasutuse juhte ja haridusasutuse pidaja esindajat 360° tagasiside meetodi seminarile.
Seminari teemad (2 akad t)
360° tagasiside meetodi tutvustamine ja protsessi etapid;
valimi koostamine;
360° tagasiside tulemuste analüüs;
Järeltegevused tagasisideperioodi järgselt.

Seminarid toimuvad

22. mail Tartus Registreeru

7. juunil Tallinnas Registreeru


Kompetentsikonverentsid

Komp konv 2 suur web.jpg
Kompetentsimudeli rakendamise kogemuste jagamiseks ning parimate praktikate levitamiseks toimusid kompetentsikonverentsid. Vaata toimunud konverentside materjale:

   

Lisainfo: Kadi Hajetski | kadi.hajetski@innove.ee | Tel: 735 0546