Avaleht / Organisatsioonist / ESFist toetatavad tegevused / Õpetaja ja koolijuhi täienduskoolitus

Õpetaja ja koolijuhi täienduskoolitus


Õ
petajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine (ÕKPAT)

ÕKPAT-i tegevuste  aluseks on

  • rahvusvahelise õpetamise ja õppimise uuringu TALIS 2013 raport;  
  • Balti Uuringute Instituudi poolt 2015. a läbi viidud uuring „Õpetajate täiendusõppe vajadused“;
  • õpetajatelt ja koolijuhtidelt kogutud tagasiside.

 

Olulised dokumendid

„Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“; „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ 2015-2018


Õpetaja ja koolijuhi koolituskalender


Millega ÕKPAT tegeleb?

ÕKPATi kaudu toetame kaheksat suuremat tegevusvaldkonda:

KPAT_23.02_2.jpg

Arendame ja toetame võrgustike arengut

Koolimeeskonnad ühiselt õppima

Arendame koolijuhte

Uuringud ja analüüsid

Arendame digipädevusi

Arendame hindamisvahendeid 

Väärtustame õpetajaametit,  aitame kaasa mainekujunduses

Kutseõppe valdkond

 

Teavitamise nõudedKontaktid

Õpetaja ja koolijuhi täienduskoolituskeskuse kontaktid