Avaleht / Organisatsioonist / ESFist toetatavad tegevused / PRÕM

PRÕM

Toetuste andmise tingimuste kehtestamine tegevuse „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ (PRÕM) elluviimiseks.

Millega PRÕM tegeleb?

PRÕMi tegevused toimuvad peamiselt kahel haridustasemel:

  • kutseharidus
  • kõrgharidus

PRÕMi tegevused on suunatud kuuele sihtrühmale:

  • kõrghariduse 1. ja 2. astme üliõpilased ja kutseõppeasutuste tasemeõppe õpilased;
  • kutse- ja kõrghariduse taseme õppeasutused;
  • õpetajad, õppejõud ja teised õppetööd läbiviivad või toetavad spetsialistid;
  • praktika ja õpipoisiõppega seotud tööandjad ja nende-poolsed juhendajad;
  • üldhariduskoolide õpilased ja õpetajad;
  • praktika ja õpipoisiõppe arendamise ja rakendamisega seotud organisatsioonid.

PRÕMi kaudu toetatakse kuut suurt tegevusvaldkonda:

(kliki mullil lisainfo ja dokumentideni jõudmiseks)