Avaleht / Organisatsioonist / Missioon, visioon

Missioon, visioon, väärtused


Missioon 

Loome silla erinevate osapoolte vahele!
Jõuame parimate lahendusteni hariduse ja tööturu partnerite vahelise koostöö kaudu. Teeme koostööd oma ala parimatega ning pürgime ise parimaks omas valdkonnas.

 

Visioon

Tulevikuks valmis!
Oleme paindlikud, muutustega kursis ning tulevikuvajadusi arvestavad. Ühiskonna ootustele vastavate teadmiste, oskuste ja pädevuste arenguks võimalusi luues arvestame õpetajate, õpilaste jt huvigruppide vajadusi.

 

Väärtused

  • UUELE AVATUD
    Algatame ja toetame uusi tegevusi ja ideid. Julgeme teha uuenduslikke otsuseid ja oma otsuste eest vastutada. Hindame tagasisidet, sest see teeb meid tugevamaks ja paremaks. Julgeme muutuda ja muuta maailma.

  • TULEMUSTELE SUUNATUD
    Meie töö on mõtestatud, efektiivne ja sihitud looma suuremat väärtust. Me teame, miks ja kuidas me midagi teeme.

  • SINUST HOOLIV
    Me hoolime oma töötajast ning tehtava töö tulemusest. Tulemusteni jõuame töötajaid, kliente, partnereid ning ideid ja mõtteid tähele pannes, ühiskonna ootusi arvestades. Me kasutame kõiki ressursse hoolivalt ja säästlikult.