Avaleht / Organisatsioonist / Eelarve, aruanded

Eelarve, aruanded

Käesolevast alajaotusest on leitavad SA Innove majandusaasta aruanne, eelarve, nõukogu ja juhatuse liikmete palgaandmed, bilanss, tulemiaruanne ja rahavoogude aruanne.