Avaleht / Kutseharidus / Rahvusvaheline koostöö

Rahvusvaheline koostöö

Teadmiste ja kogemuste vahetamine rahvusvaheliste partneritega kiirendab positiivseid arenguid haridussektoris nii siseriiklikul kui ka rahvusvahelisel tasemel, sealhulgas teeb SA Innove koostööd mitme erineva riigi võrgustike ja projektidega. Näiteks EduCloud on hea näide Eesti ja Soome koostööst, mille eesmärk on luua ühine õpikeskkond.

SA Innove osaleb mitmes Euroopa Liidu rahvusvahelises arendusprojektis, kuid toetab ka Idapartnerluse riike - Gruusiat, Ukrainat ning Usbekistani, kes kõik soovivad reformida enda kutsehariduse ja/või üldhariduse süsteeme Eesti kogemuste põhjal.

Sihtasutus Innove edendab üld- ja kutsehariduse valdkonda, pakub üle-eestilise Rajaleidja võrgustiku kaudu karjääri- ja õppenõustamisteenuseid ning vahendab Euroopa Liidu toetusi.

Meil on mitmekülgne kogemus ja tugev teadmistepagas järgnevates valdkondades:

  • Üldharidus
  • Kutseharidus
  • Karjääri- ja õppenõustamisteenuste arendamine
  • ELi Struktuurifondide toetuste vahendamine
  • Tallinna Euroopa Kooli administreerimine

Rahvusvaheline koostöö on tähtis osa SA Innove igapäevatööst.

Meie eesmärk rahvusvahelises koostöös on:

  • tuua rahvusvahelist teadmist ja innovatsiooni toetamaks Eesti hariduse arengut;
  • olla partneriks rahvusvahelisel koostööl ja eksportida Eesti kogemusi jagades enda teadmisi ja oskuseid üldhariduse ning kutsehariduse valdkonnas, karjääri- ja õppenõustamisteenustes ja ELi Struktuurifondide toetuste vahendamisel.

Innove on tegev rahvusvaheliste projektide arendamisel ja rakendamisel, lisaks organiseerime õppekäike ning korraldame konverentse. Meil on alati hea meel võõrustada rahvusvahelisi gruppe, kellele saame tutvustada enda tööd, saavutusi ning tulevikuplaane.

 

Meie peamised koostööpartnerid Eestis on: Haridus- ja Teadusministeerium, Sotsiaalministeerium, SA Kutsekoda, haridusasutused, teenusepakkujad ja huvigrupid karjääri- ja õppenõustamisteenustes ning ELi liikuvuse võrgustiku esindajad.

Lisainfot leiate:__thumb_-2-gr.jpg

__thumb_-2-bahr.jpg

__thumb_-2-tai2.jpg