Avaleht / Kutseharidus / Juhendid

JuhendidJuhendmaterjalid õppekavade koostamiseks:

Juhendid praktika korraldamiseks: 

Juhendid kutsehariduse arvestuspunktide süsteemi ja VÕTA rakendamiseks: