Avaleht / Kutseharidus

Kutseharidus

SA Innove kutsehariduse valdkonna põhieesmärk on eelduste ning võimaluste loomine kutsehariduse sisuliseks arenguks ja populariseerimiseks ühiskonnas. Tegeleme kutsehariduse riiklike õppekavade väljatöötamise koordineerimisega ning kooli õppekavade rakendumise toetamise ja arengu suunamisega. Õppekavade rakendumist toetatakse läbi erinevate tegevuste - erialane võrgustikutöö, juhendmaterjalide koostamine ja kutseõpetajate nõustamine. Lisaks tegeleme kutsehariduse populariseerimise ja maine kujundamisega ning kutsehariduse valdkonna info kogumise ja levitamisega. Samuti korraldame kutsemeistrivõistlusi ja oleme ReferNeti koordinatsioonipunkt. Haldame infoportaali kutseharidus.ee, mis kajastab kutsehariduse õppimisvõimalusi, sündmusi, päevakajalisi uudiseid ja praktilist infot. 

Kutsehariduse arengutega seotud tegevusi on toetatud erinevatest ESF-i programmide ja projektidega: