Avaleht / Rajaleidja võrgustik / Õppenõustamisteenused

Õppenõustamisteenused

Õppenõustamine on laste, laste seaduslike esindajate ja lastega töötavate isikute nõustamine lapse võimete ja arenguvõimaluste väljaselgitamisel ning õppimise või käitumisega seotud probleemide ennetamisel ning lahendamisel.

Õppenõustamise eesmärk on toetada laste, nende vanemate ja lastega töötavate isikute toimetulekut lapse ea- ja võimetekohase arendus- ning õppetegevuse tagamisel. Nõustamisteenuse hea kättesaadavus ennetab õpilaste koolist väljalangevust ja aitab kindlustada noorte toimetulekut ning konkurentsivõimet.

Õppenõustamisteenuste sihtgrupid on:

  • hariduslike ja arenguliste erivajadustega lapsed
  • lapse seadusjärgsed esindajad (lapsevanem vm)
  • haridusasutuste töötajad
  • kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajad, haridusametnikud ja juhid.

Õppenõustamisteenused on eripedagoogiline, logopeediline, sotsiaalpedagoogiline ja psühholoogiline nõustamine. Õppenõustamisteenuseid pakutakse individuaalse või grupinõustamisena, otsese kontakti  või kaugnõustamise teel. Nõustamiste läbiviimisel kasutatakse erinevaid meetodeid ja vahendeid. Vajadusel  korraldatakse koolitusi  valdkonnaga seotud olulistel teemadel.

Õppenõustamisteenuseid pakuvad õppeasutused ja ESF programmi „Õppenõustamissüsteemi arendamine" toel igasse maakonda loodud Rajaleidja keskused.

Olulised dokumendid: