Avaleht / Rajaleidja võrgustik / Kasulikud lingid

Kasulikud lingid

Councellor Resource Centre on IAEVG ja HRDC (tänase ESDC) loodud rahvusvaheline veebileht karjäärinõustajatele. Lingikogu viitab elukutsete, karjääriõppeprogrammide pakkujate, karjääriinfoallikatele (ajalehtedele ja -kirjadele) ja poliitika arendajate veebilehtedele. Lehel on lingid seitsme riigi karjääriinfoallikatega.

Euroopa nõustamiseuuringute foorumi veebileht loodi projekti "Innovatiivse nõustamise toetamine: dialoogi arendamine uurimistöö ja praktika vahel" käigus. Projekti eesmärk on parandada kliendile suunatud teenuseid nõustamisvõrgustiku arendamise kaudu. Kogu protsessi toetab uurimistööd ja praktikat lähendav veebileht.

Handbook for Policy Makers on OECD välja antud praktiline käsiraamat poliitikutele ja ametnikele, kes tegelevad karjääriteenuste süsteemi arendamisega Euroopa riikides. Käsitletud on järgmisi teemasid: karjäärinõustamine noortele ja täiskasvanutele; parema ligipääsu võimaldamine karjäärinõustamisele; õpe ja kvalifikatsioon; karjäärinõustamist toetavad süsteemid.

Karjääriteenuste resolutsioon "Elukestva nõustamise parem integreerimine elukestva õppe strateegiatesse" (2008).

Karjääri- ja õppenõustamisteenuste valdkonnas kasutatavad terminid. Karjääriteenuste koostöökogu juurde loodud töörühm analüüsis valdkonnas kasutusel olevaid termineid, et muuta need teenuse-osutajate ja arendajate seas üheselt arusaadavateks ja mõistetavateks. 

Eesti Karjäärinõustajate Ühingu eetikakoodeks

Kommunikatsioonistrateegia karjääri- ja õppenõustamisteenustele sõnastab kolmeks aastaks (2014-2016) karjääri- ja õppenõustamisspetsialistide kommunikatsiooniplatvormi ning olulisemate teavitustegevuste lähtepunktid ja fookused. See on tööriist, mis aitab püstitada ülesandeid teavituskampaaniate ja muude teavitustegevuste loomiseks ning kontrollida nende vastavust kommunikatsiooni strateegilistele eesmärkidele.

Koolitusinfo.ee'st leiate suurima koolitus-, nõustamis-, täiendõppe ja konverentsi pakkumiste andmebaasi. Lisaks pakuvad nad infot teenuste ja organisatsioonide kohta, mis tegelevad inimeste arendamisega.

Ploteuse lingikogust leiate teavet Euroopa haridussüsteemide, õppimisvõimaluste, vahetuste ning toetuste kohta. Infot pakutakse nii kodu- kui välismaistele kasutajatele.