Avaleht / Rajaleidja võrgustik / Koolitus

Koolitus

Karjääriteenuste kvaliteet sõltub olulisel määral teenuse osutajate pädevusest.

Karjääriteenuste spetsialistide erialase tasemekoolituse võimalus on senini Eestis puudunud. Eesti kõrgkoolides käsitletakse karjäärinõustamist tasemeõppes (nii bakalaureuse- kui magistriõppes) eelkõige psühholoogia ja vähemal määral juhtimise erialadel.

Rajaleidja arenduskeskus korraldab igal aastal suve- ja talvekooli, kuhu on oodatud karjäärispetsialistid nii haridus- kui tööturusektorist. Need seminarid pakuvad võimalust kuulata erialaseid ettekandeid, kaasa rääkida ning osaleda ettevõtete külastustel.

Karjäärispetsialistid saavad oma teadmiste- ja kogemustepagasit täiendada ka Academia õppevisiitidel Euroopas, tutvudes mõne välisriigi karjääriteenuste süsteemiga ja kolleegide töömeetoditega.

Arenduskeskus on osaline Euroopa karjäärispetsialiste koolitajate võrgustikus (University Network for Innovation in Guidance NICE). Tegemist on EL Elukestva Õppe programmi raames (Erasmus, akadeemilised võrgustikud) käivitatud võrgustikuga, kuhu kuulub 26 partnerit erinevatest Euroopa Liidu riikidest (põhiliselt kõrgkoolid), juhtivpartneriks on Heidelbergi Ülikool Saksamaalt. Projekti põhifookuses on karjäärispetsialistide professionaalsus. Võrgustikutöö võimaldab võrrelda õppekavasid, õppemeetodeid ja kvalifikatsioone.

13. novembril 2012 kinnitas kinnitas äriteeninduse ja muu äritegevuse kutsenõukogu karjäärispetsialistide kompetentsipõhised kutsestandardid:

Sama otsusega pikendas kutsenõukogu karjääriinfo spetsialist III, IV kutsestandardite kehtivusaega kuni 01.01.2014, kuna pikendamisele minevad kutsestandardid on riiklike õppekavade alusteks. Kui õppekava on koostatud vana kutsestandardi põhjal ja kui on (üli)õpilasi, kes selle õppekava järgi haridust omandavad ning hiljem ka kutseeksami sooritavad, siis on vajalik, et kehtib ka vana kutsestandard. Esmakordselt koostati ja  kinnitati karjääriteenuste valdkonna kutsestandardid 2005. aastal, uued redaktsioonid kinnitati 2008. aastal, 2012. a kompetentsipõhised kutsestandardid.

Ajavahemikul 2005–2007 toimusid karjäärispetsialistide täienduskoolitusena baaskoolitus Karjääriteenuste põhialused ja erialakoolitused karjäärikoordinaatoritele, karjäärinõustajatele ja karjääriinfospetsialistidele. Koolituste õppekava, mis tugines karjäärispetsialistide kutsestandarditele, töötasid koostöös välja kolm ülikooli: Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool. Koolitus toimus Karjäärinõustamise Teabekeskuse Karjääriteenuste projekti raames.

Programmi „Karjääriteenuste süsteemi arendamine“ perioodiks 2007–2013 üheks eesmärgiks on karjäärispetsialistide koolitussüsteemi väljatöötamine ja arendamine. Programmi raames toimub Karjääriteenuste projekti käigus läbiviidud koolituste analüüs ja sellest tulenevalt baaskoolituse ja erialakoolituste õppekavade arendus, samuti karjäärispetsialistide koolitusvajaduste kaardistamine, koolituste ja teavitusseminaride läbiviimine ning karjäärispetsialistide kutse omistamisega seotud tegevuste toetamine. Vaata karjäärispetsialistide koolitus- ja metoodikavajaduse uuringut (2008) ja karjäärispetsialistide koolitussüsteemi (2013).