Avaleht / Rajaleidja võrgustik / Karjääriteenused / Karjääriõpe

Karjääriõpe

Karjäär on inimese elukestev haridus- ja tööalane areng kõigi tema elu rollide omavahelises kooskõlas.

Karjääriõppe toel arendab inimene pädevusi, mis võimaldavad teha iseseisvaid ja teadlikke valikuid õppe- ja tööelu kavandamisel ning valmisoleku elukestvaks õppeks ja oma potentsiaalile sobivaima rakenduse leidmiseks igas eluetapis.

Karjääriõpe on elukestev protsess, mis saab alguse juba varases lapseeas erinevate tööde matkimisega ja kestab kõrge vanaduseni. Erinevate soovide, huvide ja vajadustega erinevas vanuses inimestel on võimalus valida mitmesuguse sisuga, lühema- ja pikemaajaliste koolituste vahel. Karjääriõppe õppesisu koosneb kolmest peateemast, mis on samad või väga sarnased kogu elukestva õppe perioodil. Need on:

  • Enesetundmine ja selle tähtsus karjääriplaneerimisel;
  • Karjääriinfo (õppimisvõimaluste ja töömaailma) tundmine ning selle tähtsus karjääriplaneerimisel;
  • Planeerimine ja otsustamine.
Isiku arengu eri etappides, ka erinevates oludes ja elusituatsioonides olles omavad need teemad ometi vägagi erinevat tähendust. Pearõhk karjääriõppes võib olla suunatud üldiste karjääri planeerimise põhimõtete mõistmisele või siis teatud perioodil konkreetsete valikute ja otsuste langetamisele jne.