Avaleht / Rajaleidja võrgustik / Karjääriteenused / Karjääriinfo

Karjääriinfo

Karjääriinfo on haridust, tööturgu, elukutseid ja nende omavahelisi seoseid puudutavad korrastatud andmed. Karjääriinfo hõlmab karjäärivaliku hindamise vahendeid ja infomaterjale, mis aitavad inimesel aru saada, mida ta teab enda, oma valikuvõimaluste ja otsustusmehhanismide kohta.


Mida teeb karjääriinfo spetsialist?

Karjääriinfo spetsialisti töö on info kogumine, analüüsimine, sünteesimine, vaagimine ja karjääriotsuse elluviimise toetamine. Tema põhitegevused on avalikkuse teavitamine karjääriteenustest, karjääriinfo vahendamine individuaalselt ja gruppidele. Klientide vajadustest lähtuvalt kasutab infospetsialist erinevaid metoodikaid ja karjääriinfo vahendamise abivahendeid.

Karjääriinfo spetsialistid töötavad piirkondlikes noorte teavitamis- ja nõustamiskeskustes, koolides ja töötukassa karjääriinfotubades. Lisaks jagatakse karjääriinfot veebiportaalides ja teabelehtedel.

Vaata karjääriinfo spetsialisti kutsestandardit: tase 5; tase 6.


Karjääri- ja nõustamisteenuste infoallikad

Arendame ja täiendame pidevalt karjääriplaneerimist toetavat portaali Rajaleidja, mis on hea abivahend ja infoallikas karjäärispetsialistidele,  noortele, lapsevanematele ja täiskasvanutele.

Samuti täiendame Eesti haridusinfoga portaali Learning Opportunities and Qualifications in Europe, kust leiab infot järgmiste teemade kohta:

  • õppimisvõimalused;
  • haridussüsteemid;
  • vahetused ja toetused;
  • kontaktid;
  • elamistingimused.